Σύνδεση επίπλων


Μοντάρω ξεμοντάρω και συναρμολογώ έπιπλα καταστημάτων ΝΕΟΣΕΤ, ΙΚΕΑ κλπ. σε προσιτές τιμές.. Ξεμοντάρω πριν τη μετακόμιση βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κρεβάτια …… και τα συναρμολογώ στη νέα σας κατοικία.