Λύσιμο δέσιμο επίπλων ο Ανδρέας


Μοντάρω ξεμοντάρω και συναρμολογώ έπιπλα καταστημάτων  ΙΚΕΑ, ΝΕΟΣΕΤ, ΜΑΚΡΟ  κλπ. σε προσιτές τιμές.. 

Αποσυναρμολογώ πριν τη μετακόμιση βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κρεβάτια …… και τα συναρμολογώ στη νέα σας κατοικία.