Σύνδεση επίπλων ο Κώστας

Μοντάρω ξεμοντάρω και συναρμολογώ έπιπλα καταστημάτων  ΙΚΕΑ, ΝΕΟΣΕΤ, ΜΑΚΡΟ,  κλπ. σε προσιτές τιμές.   

Αποσυναρμολογώ πριν τη μετακόμιση βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κρεβάτια …… και τα συναρμολογώ στη νέα σας κατοικία.